Garantijas noteikumi

Tandira garantijas laiks ir 3 gadi ar nosacījumu, ka veikta pareiza ekspluatācija!

1. Garantijas saistības
Uzņēmums apņemas nodrošināt keramisko tandiru un to detaļu garantijas remontu vai nomaiņu, ja ekspluatācijas procesā iestāsies jebkurš garantijas gadījums, izņemot tīšus bojājumus un gadījumus, kas radušies ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanas dēļ.

1.1. Garantijas noteikumi.
1.1. Garantijas laiks ir 36 mēneši. Kalpošanas laiks ir vismaz 1000 cikli.

1.2. Garantijas gadījums.
1.2.1 Garantijas gadījums ir tāds gadījums, kad tandirs nepilda savu pamatfunkciju, tas ir, ēdiena pagatavošana tajā kļūst neiespējama! Visi pārējie gadījumi neattiecas uz garantijas gadījumiem!

1.3. Garantijas gadījuma iestāšanās apstākļi.
1.3.1. Keramikas bojājums, kura dēļ tandirs nevar pilnvērtīgi darboties.
1.3.2. Metāla karkasa bojājums, kura dēļ tandira keramiskās daļas neturas cieši kopā un to nav iespējams izmantot.

1.4. Garantijas nomaiņas varianti.
1.4.1. Tandira aizstāšana ar citu tandiru. (Garantijas gadījumā tandirs tiek nomainīts uz pārdevēja rēķina, visus tandira pārvadāšanas izdevumus sedz pārdevējs).

1.5. Preču remonts.
1.5.1. Ja iestājies garantijas gadījums, tandira remonts tiek veikts par pircēja līdzekļiem! Tandirs ir jānogādā pārdevēja servisa centrā, kur tiks veikts izstrādājuma pilnīgs remonts.

1.6. Naudas atmaksa.
1.6.1. Tandira pilna maksa tiek atmaksāta, neiekļaujot papildu izdevumus, kas saistīti ar pārvadāšanu, pārkraušanu un iepakošanu. Tandira atgriešanai tas jānogādā pārdevējam par pircēja līdzekļiem un paša spēkiem; pēc tam tandirs tiek nodots servisa centrā bojājuma iemesla noskaidrošanai.

1.7. Negarantijas gadījumi.
1.7.1. Negarantijas gadījumu saraksts:
- keramikas atlūzas un citi, ekspluatācijas laikā radušies mehāniskie bojājumi;
- dabiskais nolietojums vai resursa izsīkums;
- rūsa uz metāla karkasa un citām metāla detaļām;
- tandira sienas toņu un krāsas izmaiņas;
- klienta nejauši radīti bojājumi vai bojājumi, kas radušies nevērīgas attieksmes vai lietošanas dēļ (mehāniski sitieni, nepareiza pārvadāšana, tandira keramisko sastāvdaļu paviršs savienojums, mitruma iekļūšana termošuvēs ziemā);
- dabas stihiju (dabas parādību) radītie bojājumi;
- pārkaršana.

1.8. Kas nepieciešams, vēršoties garantijas centrā:
- prece pilnā komplektācijā;
- garantijas talons (pase);
- samaksu apliecinošs dokuments.
 
1.9. Kādos gadījumos garantija netiek sniegta?
1.9.1. Servisa centram ir tiesības atteikt garantijas remontu, ja:
- ir mehāniski vai citi bojājumi, kas radušies pircēja vai citu personu tīšas vai neuzmanīgas rīcības rezultātā;
- ir pārkāpti lietošanas noteikumi, kas izklāstīti dokumentos par ekspluatāciju.